Æresmedlemmer

Læs om vores æresmedlemmer gennem årene

Æresmedlemmer (nulevende)

Læs om de æresmedlemmer som er nulevende


Annemette Gath Hansen

Annemette har været medlem af klubben siden 1962 er stadig aktiv på klubbens veteranhold. Igennem 10 år i perioden 1975-1985 var hun sekretær i bestyrelsen og yderligere var hun medlem af festudvalget i perioden 1975-1978. Efterfølgende har hun været revisor for klubben i perioden 1992-1994. Ved klubbens flotte 50 års jubilæum i 1998 var hun den store primus motor for det flotte jubilæumsskrift som blev udgivet i denne anledning. Annette Gath Hansen blev udnævnt til Æresmedlem ved klubbens 60 års Jubilæum den 11. maj 2008.

Jenny Jacobsen

Jenny har været medlem af klubben siden denne blev stiftet i 1948 og var oprindeligt medlem af GKB. I perioden 1972-1975 var kasserer og medlem af bestyrelse. Yderligere var hun i perioden 1973-1974 medlem af klubbens Ungdomsudvalg og ungdomstræner i klubben. Nogle år senere fra 1979 til 1981 var hun aktiv i klubbens Seniorspillerudvalg. Jenny blev udnævnt til Æresmedlem ved klubbens 60 års Jubilæum den 11. maj 2008.

Leif V. Hansen

Den spiller, der pt. har spillet fleste kamp for GSB (1331 kampe for GSB pr. 31. Dec. 2016) og som er 'still going strong'. Leif V. har udover de mange kampe også bestridt ærefulde hverv som ungdomstræner, og har vundet adskillige danmarksmesterskaber og All-England-titler som Veteran. En af klubbens absolutte profiler, der helt sikkert SKAL bæres fra banen - han hører stadig til Danmarks bedste veteraner, hvilket i sig selv er en bedrift.

Søren Bjerring Knudsen

Søren har gennem en menneskealder været medlem af GSB, og hans bror Poul er ligesom Søren udnævnt som Æresmedlem af GSB. Søren har bl.a. været aktiv i klubbens Sponsorudvalg og som Formand for klubben igennem en længere årrække. Søren blev udnævnt til Æresmedlem til klubbens 65 års Jubilæum i 2013.

Tore Jørgensen

Tore har gennem mange år ydet en stor indsats for klubben, og har bl.a. været Næstformand igennem længere årrække og været særdeles aktiv i klubbens arbejde med sponsorer gennem en længere årrække. Hans bedre halvdel Annemette er ligesom Tore udnævnt til Æresmedlem. Tore blev udnævnt til Æresmedlem til klubbens 65 års Jubilæum i 2013.

Leif Nilsson

Medlem af GSB fra stiftelsen i 1948, kom fra BK Søborg, udnævnt til æresmedlem i 1973. Leif Nilsson er desværre ikke længere aktiv i GSB. Leif Nilsson har været sekretær i bestyrelsen 1948-1967, tillige kasserer 1952-1955, næstformand 1955-1956 og igen 1969-1974.

Grethe Halkjær

Medlem af GSB fra 1948, kom fra GKB, udnævnt til æresmedlem i 1988. Grethe Halkjær er desværre ikke længere aktiv i GSB. En stor del af tiden dannede Grethe Halkjær og Gerda Rick makkerpar. Grethe Halkjær har været repræsentant i bestyrelsen i 1951/52, siddet ½ år som medlem af SU i 1961, og var 1961-1964 SU-formand. Endvidere har Grethe Halkjær i en årrække deltaget i træningen af juniorer.

Jørgen Kofoed

Medlem af GSB fra 1948, kom fra GKB, udnævnt til æresmedlem i 1988. Jørgen tilhører stadig toppen med hensyn til flest spillede kamp, vist nok kun overgået af Leif V. Hansen der i 2002 rundede 1000 kampe for GSB og Poul Lindschouw som har rundet 1000 kampe for klubben. Jørgen gjorde et kæmpe stykke arbejde for veteranafdelingen og stod for koordineringen af de hold han selv spillede på. Klubben har stadig stor glæde af hans datter Lisbeth Laursen.

Gerda Rick

Medlem af GSB fra 1948, kom fra GKB, udnævnt til æresmedlem i 1995. Gerda var i mange år ivrig tilskuer til 1. holdets kampe, og blev af mange betragtet som holdets maskot. Gerda var også meget socialt anlagt, og deltog flittigt i de forskellige fester.

Æresmedlemmer (som desværre er gået bort)

Læs om de æresmedlemmer som desværre er gået bort


Leif Nilsson

Medlem af GSB fra stiftelsen i 1948, kom fra BK Søborg, udnævnt til æresmedlem i 1973. Leif Nilsson er desværre ikke længere aktiv i GSB. Leif Nilsson har været sekretær i bestyrelsen 1948-1967, tillige kasserer 1952-1955, næstformand 1955-1956 og igen 1969-1974.

Grethe Halkjær

Medlem af GSB fra 1948, kom fra GKB, udnævnt til æresmedlem i 1988. Grethe Halkjær er desværre ikke længere aktiv i GSB. En stor del af tiden dannede Grethe Halkjær og Gerda Rick makkerpar. Grethe Halkjær har været repræsentant i bestyrelsen i 1951/52, siddet ½ år som medlem af SU i 1961, og var 1961-1964 SU-formand. Endvidere har Grethe Halkjær i en årrække deltaget i træningen af juniorer.

Gerda Rick

Medlem af GSB fra 1948, kom fra GKB, udnævnt til æresmedlem i 1995. Gerda var i mange år ivrig tilskuer til 1. holdets kampe, og blev af mange betragtet som holdets maskot. Gerda var også meget socialt anlagt, og deltog flittigt i de forskellige fester.

Jørgen Kofoed

Medlem af GSB fra 1948, kom fra GKB, udnævnt til æresmedlem i 1988. Jørgen tilhører stadig toppen med hensyn til flest spillede kamp, vist nok kun overgået af Leif V. Hansen der i 2002 rundede 1000 kampe for GSB og Poul Lindschouw som har rundet 1000 kampe for klubben. Jørgen gjorde et kæmpe stykke arbejde for veteranafdelingen og stod for koordineringen af de hold han selv spillede på. Klubben har stadig stor glæde af hans datter Lisbeth Laursen.

John Petersen

John som i virkeligheden er bedre kendt under navnet: "Bager" var en af klubbens mest trofaste spillere og tilskuere. John spillede ikke så meget til sidst pga. knæproblemer, men han var en ivrig tilskuer til 1. holdet, som han også i en årrække har været holdleder for.

Jørgen Raastrup

Siger man GSB, siger man også helt automatisk Raastrup eller 'Formanden', som han hed i folkemunde. Raastrup var kendt for mange ting i klubben, men hans hang til Caminante var absolut et af hans varemærker. Raastrup er en af de største personligheder i klubbens historie og uden tvivl den største i nyere tid. Jørgen bestred i over 25 år uafbrudt en række tillidsposter i klubben - fra formand til medlem af spillerudvalget. Yderligere var Jørgen aktiv i Københavnskredsen og i Danmarks Badminton Forbund igennem en længere årrække. Jørgen blev meget fortjent udnævnt til æresmedlem ved klubbens 50 års jubilæum i 1998. I forbindelse med klubbens 60 års jubilæum den 11. maj 2008 indstiftet klubbens bestyrelse Raastrup prisen for at hylde en person for dennes frivillige arbejde til gavn for klubben og dennes medlemmer.

Edith Kofoed

Edith var medlem af klubben siden denne blev stiftet i 1948 og var oprindeligt medlem af GKB. Edith gjorde sammen med sin afdøde mand – Jørgen Kofoed, som ligeledes er blevet udnævnt til Æresmedlem af klubben, et kæmpe stykke arbejde for veteranafdelingen med bl.a. koordineringen af de hold hun selv spillede på. Edith Jenny blev udnævnt til Æresmedlem ved klubbens 60 års Jubilæum den 11. maj 2008. Klubben har stadig glæden af hendes datter Lisbeth Laursen som er aktiv klubben, og hendes søster Jenny Jacobsen som ligeledes er udnævnt til Æresmedlem af GSB.

Poul Lindschouw

En af klubbens andre trofaste spillere, der blandt har fungeret som spilleudvalgsformand, bl.a. da GSB's 1. hold lå i 3. division. Poul opnået at spille mere end 1000 kampe for klubben.

Poul Bjerring

Medlem af GSB fra 1948, kom fra BK Søborg, udnævnt til æresmedlem i 1988. Poul Bjerring er desværre heller ikke længere aktiv i GSB. Poul Bjerring har været medlem af SU 1957/1958, SU-formand i 1959, næst-formand 1963-1968, formand 1968-1971, samt næstformand igen fra 1982 til 1988. Herudover har Poul Bjerring det meste af 60’erne været redaktør af klubbladet.

Vores sponsorer